Det er mange som tenker at uansett hva man studerer, så er det mye pugging og lesetid, og det oppleves rett og slett som veldig tungt. Slik er det ikke alltid. Avhengig av hva slags utdanning man går for, så vil også selve studietiden være forskjellig.

Det er mange måter å utdanne seg på, og det gjelder å finne måten som passer en selv aller best.

Høgskolen i ØstfoldLærerstyrt utdanning

En form for utdanning er den som i hovedsak er lærerstyrt. Det vil si at det er oppmøteplikt på timer som er satt opp av en lærer. Studenten vil være den som lytter i timen, og det er læreren som står for undervisningen som blir lagt frem. Her er det studenten som har plikt til å møte opp og få med seg de timene som er satt opp for den utdannelsen man har valgt, men det er læreren som er pliktig til å lære bort det som er nødvendig.

Praktisk utdanning

Hvis man velger å studere fag som går inn under naturfag, kan det trolig være at man ikke ender opp med så mange lærerstyrte timer, men mer praktiske timer. Avhengig av hvilken gren innen naturfag man skal utdanne seg i, vil det være flere praktiske timer man skal gjennom. Det kan være alt fra arbeid på laboratorier til arbeid ute i naturen. Dette er en flott måte å lære på, da man lærer mens man gjør. Det er en mer praktisk utdanning, og passer godt for de som ikke er glad i å sitte så mye ved skolebenken.

Selvstendig læring

Det er også mulig å ta en utdannelse der det stort sett vil være opp til en selv å komme gjennom alt. Det vil være en lærer eller veileder tilstede, men utdannelsen vil stort sett være lagt opp til mye selvstudium. Slike studier er for eksempel flere studier innen samfunnsfag og samfunnsvitenskapelige temaer.