Det å finne en teknikk som fungerer når man studerer, kan være utfordrende til tider. Det kan være vanskelig å finne motivasjon eller roen til virkelig å gå inn for å klare utdannelsen på best mulig måte.

Det er her det gjelder å gå noen runder med seg selv, og prøve å føle på hva som fungerer best for en selv. Det finnes ingen fasit når det kommer til studieteknikk, det er rett og slett individuelt.

Tid til lesingBibliotek

En del som er utrolig viktig under studiene, er det å finne nok tid til å lese. Det er som oftest mye lesestoff man skal gjennom i løpet av et studieår, og for noen kan det være vanskelig å komme gjennom alt. Det er lurt at man først finner ut av hvor man finner best ro. Det kan være at det fungerer best i hjemmet, eller det kan være at det å sitte på biblioteket i rolige omgivelser fungerer bedre. Hvis man er del av en gruppe som studerer det samme, kan det være at det fungerer godt å sette opp en lesegruppe.

Fordeling av tid

Det er ikke bare lesingen som må følges opp når man studerer. Det er innleveringer med tidsfrister som skal følges, det er studiegrupper som skal møtes, og det er pensum som skal gjennomgås. Det gjelder å sette opp en timeplan for seg selv, slik at man er sikker på at man kommer gjennom alt. Bruk dagene godt og ta gode pauser mellom slagene. Det å gjøre noe helt annet en liten stund kan være med på å hjelpe på konsentrasjonen når man igjen skal sitte og jobbe effektivt. Det å finne en studievenn som man kan sitte å tenke høyt sammen med, kan også være lurt. Studerer man på nett, kan det være en fordel å delta i ulike chat-  eller internettforum for studentene.